Làm đẹp

Máy thể thao

SỨC KHỎE

Tham gia tố tụng tiếng anh là gì? Từ vựng tiếng anh về luật

Tham gia tố tụng cần được phân biệt với được kêu gọi làm nhân chứng. Một số nạn nhân có thể được một trong các bên gọi...

Read More

 Tài liệu tiếng anh là gì? Từ vựng tiếng anh liên quan tài liệu

Khái niệm “tài liệu” đã được định nghĩa là “bất kỳ dấu hiệu cụ thể hoặc tượng trưng nào, được lưu giữ hoặc...

Read More

Dũng cảm tiếng anh là gì? Từ vựng tiếng anh về tính cách con người

Trong khi còn học lớp 9 trong môn ngữ văn chắc hẳn bạn đã từng viết một bài nghị luận về lòng dũng cảm. Lòng dũng cảm là một...

Read More

Bí quyết phòng the - Nghệ thuật làm vợ - Sức khỏe mẹ và bé